warunki normalne
 
Encyklopedia PWN
warunki normalne,
fiz. umownie przyjęte wartości ciśnienia (tzw. ciśnienie normalne), p0 = 1 atm = 1013,25 hPa, i temperatury (tzw. temperatura normalna), t0 = 0°C = 273,15 K, dla których podaje się zwykle wartości wielkości fizycznych charakteryzujące ciała;
znając zależność danej wielkości fizycznej od temperatury i ciśnienia oraz jej wartość w warunkach normalnych, można obliczyć jej wartość dla dowolnych warunków fizycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia