wachlarzoskrzydłe
 
Encyklopedia PWN
wachlarzoskrzydłe, Strepsiptera,
rząd owadów o przeobrażeniu zupełnym, skupiający małe (1–10 mm) formy pasożytujące na innych owadach.
wachlarzoskrzydłe wykazują skrajny dymorfizm płciowy: samce przeobrażają się we wnętrzu owadów żywicielskich, po czym swobodnie latają w poszukiwaniu samic; pierwszą parę skrzydeł mają zredukowaną do postaci przezmianek, druga para jest wachlarzykowata (stąd pol. nazwa); aparat gębowy zredukowany; samice wachlarzoskrzydłych są bezskrzydłe (neoteniczene), nie mają też oczu, nóg i czułków; nie opuszczając ciała gospodarza wabią zapachowo samce i kopulują z nimi wystawiając tył ciała między segmentami odwłoka owada żywicielskiego; opisano ok. 600 gat, w Europie — 60.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia