Uniwersytet Śląski
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet Śląski,
państw. wyższa uczelnia, utworzona 1968, z siedzibą w Katowicach;
powstał z połączenia katowickiej filii Uniw. Jagiellońskiego (zał. 1963) i Wyższej Szkoły Pedag. w Katowicach (zał. 1950); jednym z gł. organizatorów i pierwszym rektorem był K. Popiołek; ma 12 wydziałów oraz 10 jednostek międzywydziałowych; od 1972 filia w Cieszynie; 2008 zatrudniał 1915 nauczycieli akademickich, kształcił 39,3 tys. studentów.
Bibliografia
Dziesięć lat Uniwersytetu Śląskiego 1968–1978, red. J. Kantyka i A. Lubaś, Katowice 1978.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia