umowa o dzieło
 
Encyklopedia PWN
umowa o dzieło,
prawo umowa, przez którą jedna strona (przyjmujący zamówienie) zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a druga (zamawiający) — do zapłaty wynagrodzenia;
przyjmujący nabywa prawo do wynagrodzenia z chwilą wykonania i oddania dzieła.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia