Tomiałojć Ludwik
 
Encyklopedia PWN
Tomiałojć Ludwik, ur. 1 I 1939, Michałkonie k. Wilna,
ornitolog i ekolog;
profesor Muzeum Przyr. Uniw. Wrocławskiego; badania m.in. nad zasobami i rozmieszczeniem awifauny pol., także na terenach zurbanizowanych i w Puszczy Białowieskiej; m.in. Ptaki Polski (1990).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia