Tazbir Janusz
 
Encyklopedia PWN
Tazbir Janusz, ur. 5 VIII 1927, Kałuszyn, zm. 3 V 2016, Warszawa,
historyk;
od 1966 profesor Instytutu Historii PAN (1983–90 dyr.); od 1982 czł. TNW; od 1983 czł. PAN (1999–2003 wiceprezes); badania nad historią kultury oraz ruchów rel. w Polsce XVI i XVII w.; gł. prace: Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce w XVI i XVII w. (1967), Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultury XVII wieku (1971), Bracia polscy na wygnaniu (1977), Kultura szlachecka w Polsce (1978, wyd. 3 1983), Piotr Skarga. Szermierz kontrreformacji (1978), Spotkania z historią (1979, wyd. 3 1997), Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji (1987), Okrucieństwo w nowożytnej Europie (1993), Polska na zakrętach historii (1997).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia