Szymonowic Szymon
 
Encyklopedia PWN
Szymonowic Szymon, pseud. Simon Simonides, ur. 24 X 1558, Lwów, zm. 5 V 1629, Czarnęcin k. Zamościa,
poeta.
Mieszczanin (1590 nobilitowany); z inicjatywy J. Zamoyskiego organizator 1593–1605 Akad. Zamojskiej w Zamościu; 1590 otrzymał od Zygmunta III Wazy tytuł poety król.; w Sielankach (1614), będących arcydziełem pol. sielankopisarstwa, oprócz parafraz Wergiliusza i Teokryta — realist. obrazki rodzajowe (Żeńcy, Kołacze); popularność zyskał także twórczością łac., m.in. dramatem Castus Joseph (1587, przekład pol. 1597); wiersze okolicznościowe i patriotyczne; Sielanki... (1964).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia