Szczepański Jan
 
Encyklopedia PWN
Szczepański Jan, ur. 14 IX 1913, Ustroń (Śląsk Cieszyński), zm. 16 IV 2004, Warszawa,
socjolog;
od 1951 profesor Uniw. Łódz. (1952–56 rektor); od 1964 członek PAN; 1966–70 przewodniczący Międzynar. Stow. Socjol.; 1971–73 przewodniczący zespołu ekspertów do przygotowania Raportu o stanie oświaty w Polsce; 1977–82 czł. Rady Państwa; 1982–85 przewodniczący Rady Społ.-Gosp. przy Sejmie PRL; autor prac poświęconych teorii i historii socjologii oraz badaniom nad przekształceniami struktury społ.; gł. prace: Socjologia... (1961), Elementarne pojęcia socjologii (1963), Sprawy ludzkie (1986), Socjologiczne problemy zmiany ustroju w Polsce (1990); 1974 otrzymał nagrodę państw. I stopnia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia