Swedenborg Emanuel
 
Encyklopedia PWN
Swedenborg
[swẹ:dənborj]
Emanuel Wymowa, ur. 29 I 1688, Sztokholm, zm. 29 III 1772, Londyn,
szwedzki przyrodoznawca, jasnowidz i mistyk.
W latach 40. przechodził kryzys psychiczny, po którym odrzucił kartezjańsko-materialist. rozumienie świata i poddał się wizjonerskiemu „objawieniu”; wychodząc z założenia, że objawienie ma charakter boski, Swedenborg opisał jego treść dotyczącą struktury metafiz. świata oraz bytu po śmierci; jego anglosascy zwolennicy utw. Kościół swedenborgian; wywarł wpływ na twórczość W. Blake’a oraz niem. romantyków, także A. Strindberga, Cz. Miłosza, którzy przejmowali jego teorię „korespondencji” świata duchowego i materialnego; Arcana coelestia (t. 1–8, 1749–56), Nowa Jeruzalem i jej niebiańska nauka (t. 1–8, 1749–56, wyd. pol. Londyn 1938).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia