Suchodolski Bogdan
 
Encyklopedia PWN
Suchodolski Bogdan, ur. 27 XII 1903, Sosnowiec, zm. 2 X 1992, Konstancin,
filozof, pedagog, historyk nauki i kultury.
W 1938–39 profesor pedagogiki Uniw. Lwow., 1941–44 brał udział w tajnym nauczaniu; 1946–69 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, 1958–68 dyr. Inst. Nauk Pedag. tamże; od 1945 czł. TNW, od 1946 — PAU, od 1952 — PAN; twórca i kier. (1958–73) Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN, współtwórca Kom. Badań i Prognoz „Polska 2000”; od 1961 czł. Académie Internationale d’Histoire des Sciences, współzał. i przewodniczący (1969–73) Association Mondiale des Sciences de l’Éducation; uczestnik spotkania założycielskiego (1945) i ekspert UNESCO; 1962–70 przewodniczący komitetu redakcyjnego Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN, inicjator i redaktor Historii nauki polskiej; 1983–90 przewodniczący Nar. Rady Kultury; 1985–89 poseł na Sejm PRL. Wspierał swoim autorytetem politykę nauk. ówczesnych władz.
Badacz kultury pol. (Dzieje kultury polskiej 1980), autor licznych prac obejmujących problematykę człowieka i kultury rozumianej jako jedność i różnorodność twórczości ludzkiej w dziedzinie nauki, sztuki, techniki i form współżycia społ. (Przebudowa podstaw nauk humanistycznych 1928, Uspołecznienie kultury 1937, Skąd i dokąd idziemy 1943, pod pseud. R. Jadźwing, Nauka a świadomość społeczna 1974) oraz jako podstawa nieustannego samorozwoju ludzkiej osoby (Educazione permanente profondità 1992). Przedmiotem refleksji filoz. uczynił człowieka i dzieje idei człowieczeństwa (Narodziny nowożytnej filozofii człowieka 1963, Rozwój nowożytnej filozofii człowieka 1967, Kim jest człowiek 1974); stała się ona źródłem oryginalnych koncepcji pedag. (Wychowanie dla przyszłości 1947, O pedagogikę na miarę naszych czasów 1958, Wychowanie i strategia życia 1983, Wychowanie mimo wszystko 1990), akcentujących potrzebę wyjścia poza model wychowania adaptacyjnego, pielęgnowania wartości humanist. i twórczych postaw człowieka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia