Strzelce Opolskie
 
Encyklopedia PWN
Strzelce Opolskie,
m. powiatowe w województwie opolskim, w północnej części garbu Chełm.
Ludność miasta: ogółem — 17,9 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 596,7 os/km2 (2019)
Powierzchnia: 30 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 18°18′E, szerokość geograficzna: 50°31′N
Prawa miejskie: nadanie praw — przed 1292
Oficjalne strony WWW: www.strzelceopolskie.pl
ośr. przem. i mieszkaniowo-usługowy; fabryki mebli, obuwia ochronnego i roboczego, wyrobów metal. oraz zakłady chemii gosp. i kosmetyków; węzeł kol. i drogowy; działa Strzeleckie Tow. Kultury. 6 km na północ od Strzelec Opolskich (w Rozmierce) wielka cementownia Strzelce Opolskie (uruchomiona 1976, w trakcie restrukturyzacji).
Historia. Osada wzmiankowana w XIII w.; prawa miejskie przed 1292; miasto handl.-roln. na szlaku z Wrocławia do Krakowa; w XIV w. stol. odrębnego księstwa piastowskiego, następnie do 1532 pod panowaniem Piastów opolskich; od 1327 pod zwierzchnictwem Czech, dzieliły losy polit. Śląska; od 1742 w państwie pruskim (niem. nazwa Gross Strehlitz); w 2. poł. XIX w. rozwój przemysłu; od 1878 połączenie kol.; mimo germanizacji ośr. polskości; udział mieszkańców w powstaniach śląskich 1919–21; 21–23 V 1921 miejsce walk 1. dyw. piechoty pod dowództwem mjr. J. Ludygi-Laskowskiego z oddziałami niem.; po plebiscycie 1921 pozostały w granicach Niemiec; w okresie międzywojennym działalność licznych pol. organizacji. Podczas II wojny światowej 5 obozów pracy przymusowej, 2 oddziały robocze jeńców sow. i pol.; od 1945 w Polsce; ok. 1860–1975 siedziba powiatu.
Zabytki. Drewniany kościół cmentarny (1685–90, J. Brychczy), pozostałości murów miejskich (XV w.), drewniany spichlerz folwarczny (XVIII w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia