Stryj
 
Encyklopedia PWN
Stryj, Stryi,
m. na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, na Podkarpaciu, nad Stryjem (dopływ Dniestru).
—59 tys. mieszk. (2019); zamek i osada w księstwie halicko-włodzimierskim; w poł. XIV w. wraz z ziemią halicką włączony do Polski; wzmiankowany 1396; 1431 prawa miejskie (ostatecznie 1460); w XV–XVI w. ośr. handl.; od XVI w. liczne skupisko Żydów (1939 ok. 12 tys. — ok. 40% mieszk. S.); zarazy, wojny, pożary spowodowały upadek Stryja; 1772–1918 w zaborze austr., siedziba powiatu; w okresie międzywojennym w granicach Polski; IX 1939–41 pod okupacją sow., deportacje mieszkańców (gł. Polaków i Żydów) w głąb ZSRR; 1941–VIII 1944 pod okupacją niem.; VII 1941 w pogromie zorganizowanym przez Ukraińców zginęło kilkuset Żydów; XI 1941 Niemcy zamordowali ok. 1,2 tys. Żydów w Lesie Chołobotowskim, 1942 kilka tys. wywieźli do ośr. zagłady w Bełżcu, 1942–43 getto (kilka tys. osób, wszyscy zginęli w Stryju); 1945–91 w Ukr. SRR. Przemysł maszyn. (m.in. obrabiarki), materiałów budowlanych, drzewny, spoż., lekki; węzeł kol.; muzeum.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia