Sruoga Balys
 
Encyklopedia PWN
Sruoga Balys Wymowa, ur. 2 II 1896, Baibokai, zm. 16 X 1947, Wilno,
litew. pisarz i tłumacz;
od 1940 profesor uniwersytetu w Kownie i Wilnie; symbolista; wiersze liryczne (zbiory Saulė ir smiltys ‘słońce i piasek’ 1920, Dievų takais ‘ścieżkami bogów’ 1923); dramaty psychol. na motywach hist. (Milžino paunksmė ‘w cieniu olbrzyma’ 1932 i Kazimieras Sapiega 1947); 1943–45 więziony w obozie hitl. Stutthof (wspomnienia Las bogów 1957, wyd. pol. 1965); prace z zakresu poetyki dain i teatrologii; przekłady poezji i dramatów eur.; pol. przekłady wierszy w antologii Tam, gdzie malwy lśnią czerwone... (1973).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia