Spenser Edmund
 
Encyklopedia PWN
Spenser Edmund Wymowa, ur. 1552 lub 1553, Londyn, zm. 13 I 1599, tamże,
ang. poeta i humanista.
Humanista, dworzanin lorda Leicestera (w jego świcie przebywał na dworze Elżbiety I), później w Irlandii; przyjaciel Ph. Sidneya, dedykował mu swój głośny poemat pasterski The Shepheardes Calender (1579); panegirykiem na cześć królowej jest poemat w 6 księgach The Faerie Queene (1590–96), osnuty na wątkach rycersko-fantastycznych, sięgający do wzorów antycznych i średniow. alegoryzmu, częściowo oparty na poemacie L. Ariosta Orland szalony, przesycony sensualizmem i renes. radością życia; jeden z najwybitniejszych poetów epoki elżbietańskiej, nowator w dziedzinie wersyfikacji, urozmaicił rytmikę wiersza, stworzył tzw. strofę spenserowską (8 wersów 10-zgłoskowych i jeden 12-zgłoskowy); posłużył się nią w poemacie The Faerie Queene; ponadto cykl 88 sonetów Amoretti (1595) oraz utwory okolicznościowe (Epithalamion 1595 — na własne wesele, Astrophel 1591? — elegia na śmierć Sidneya); przekłady utworów w antologii Poeci języka angielskiego (t. 1 1969).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia