Skubiszewski Krzysztof
 
Encyklopedia PWN
Skubiszewski Krzysztof, ur. 8 X 1926, Poznań, zm. 8 II 2010, Warszawa,
brat Piotra, prawnik;
specjalista w dziedzinie prawa międzynar. publicznego; od 1973 profesor Instytutu Państwa i Prawa PAN, od 1980 profesor UAM w Poznaniu; od 1989 czł. PAN, od 1994 — PAU; ukończył studia uzupełniające w Eur. Centrum Uniwersytetu w Nancy i Harvard University w Cambridge; 1981–84 czł. Prymasowskiej Rady Społ.; 1986–89 czł. Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczącym Rady Państwa; 1989–93 min. spraw zagr.; Uchwały prawotwórcze organizacji międzynarodowych (1965), Zachodnia granica Polski (1969), Resolutions of the General Assembly of the United Nations (1985); 1999 odznaczony Orderem Orła Białego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia