Sempołowska Stefania
 
Encyklopedia PWN
Sempołowska Stefania, ur. 1 X 1869, Polonisz (pow. kolski), zm. 31 I 1944, Warszawa,
działaczka społ., pedagog, publicystka;
organizatorka tajnego ruchu oświat. w Królestwie Pol., aktywna w strajku szkolnym 1905; współzał. Związku Nauczycieli Lud., następnie działaczka ZNP; czł. Tow. Oświaty Demokr. „Nowe Tory”; współredaktor dwutyg. dla dzieci i wychowawców „W słońcu” (1916–26); przeprowadzała akcje pomocy więźniom polit., 1919–21 z ramienia Czerwonego Krzyża opiekowała się także jeńcami wojennymi; autorka prac o tematyce społ. i książek dla młodzieży, m.in. Na ratunek (1934); Pisma (t. 1–4 1960).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia