sardynki
 
Encyklopedia PWN
sardynki,
zbiorcza nazwa 3 rodzajów ryb mor. z rodziny śledziowatych: sardyna, Sardina (1 gat.), sardynela, Sardinella (16–18 gat.) i sardynops, Sardinops (5 gat.);
zamieszkują morza i oceany, od wód międzyzwrotnikowych po umiarkowanie ciepłe; pelagiczne, żyją w dużych gromadach, zajmujących nieraz powierzchnię wielu km2; odbywają dalekie wędrówki wzdłuż wybrzeży za pokarmem i w celach rozrodczych; dł. do ok. 40 cm; żywią się drobnym planktonem zwierzęcym i roślinnym; bardzo duże znaczenie w gospodarce świat. i lokalnej; używane do produkcji konserw, mączki rybnej, oleju; do ważniejszych należą: sardynka eur., Sardina pilchardus, występująca wzdłuż wybrzeży Europy Zachodniej, w M. Śródziemnym i w M. Czarnym, ceniona za delikatne mięso; sardynela hiszp., Sardinella anchova; eba, Sardinella eba; sardynela, Sardinella aurita, jeden z najważniejszych gat. przem., sardynka pacyficzna (iwasi), Sardinops sagax; sardynka austral., Sardinops neoplichardus.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia