Sarańsk
 
Encyklopedia PWN
Sarańsk, Sarạnsk,
miasto w Federacji Rosyjskiej, nad Insarem (dorzecze Wołgi);
założony 1641 jako warownia na południowo-wschodniej granicy Imperium Ros.; od 1780 miasto; od 1801 ośr. adm. powiatu (ujezd); od 1893 węzeł kol.; od 1928 gł. ośr. nar. okręgu, a od 1930 obwodu Mordwinów; od 1934 stol. Mordwińskiej ASRR, a od 1991 Rep. Mordwińskiej (Mordowii). przemysł elektrotechniczny, maszyn., metal., środków transportu, materiałów budowlanych (m.in. cementowy), włók., farm., spoż., odzieżowy, precyzyjny; 2 szkoły wyższe (w tym uniw., zał. 1957); muzeum, galeria obrazów; cerkiew Ioanna Bogosłowa i dom o nazwie Pugaczowskaja pałatka — obie budowle z końca XVII w.; cerkiew z 2. poł. XVIII (przebudowa XX w.), domy i cerkwie z końca XIX, pocz. XX w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia