SAMPEX
 
Encyklopedia PWN
SAMPEX Wymowa, ang. Solar Anomalous and Magnetospheric Particle Explorer Wymowa,
amer. sztuczny satelita Ziemi;
wyniesiony 3 VII 1992 na orbitę okołoziemską przez rakietę Scout w celu prowadzenia badań składu pierwiastkowego i izotopowego, stopnia jonizacji i rozkładu energii różnych populacji jonów pochodzących spoza Ziemi, w tym m.in. wysokoenerg. cząstek z rozbłysków słonecznych, galaktycznej i anomalnej składowej promieniowania kosm., elektronów wiatru słonecznego przenikających do magnetosfery Ziemi; badania posłużyły m.in. dokładniejszemu poznaniu zawartości poszczególnych pierwiastków i ich izotopów w materii kosm., składu lokalnego ośr. międzygwiazdowego otaczającego heliosferę, mechanizmów przekazu energii w atmosferze Słońca oraz wpływu elektronów słonecznych na górne warstwy atmosfery Ziemi.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia