rozdrabnianie
 
Encyklopedia PWN
rozdrabnianie,
technol. zmniejszanie rozmiarów brył materiałów stałych w celu uzyskania odpowiedniej granulacji lub rozwinięcia powierzchni materiału (co umożliwia szybszy przebieg procesów cieplnych, dyfuzyjnych, chem.);
w zależności od wymiarów materiału wyjściowego oraz stopnia r. (stosunku wymiaru ziaren przed i po r.) rozróżnia się r.: wstępne (prowadzone w kruszarkach), średnie (w rozdrabniarkach, np. młotowych, stożkowych), drobne (np. w gniotownikach obiegowych), bardzo drobne (w gniotownikach i młynach), ultradrobne (w młynach strumieniowych, wibracyjnych) i koloidalne (cząstki do rozdrabniania są doprowadzane, w postaci zawiesiny, do młyna koloidalnego; wielkość cząstek nie przekracza 1 µm).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia