Rostworowski Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Rostworowski Stanisław, pseud. Odra i in., ur. 9 XII 1888, Kraków, zm. 12 VIII 1944, tamże,
generał;
1914–17 w Legionach Pol.; po kryzysie przysięgowym w Pol. Korpusie Posiłkowym; od 1918 w WP, VIII–XII 1920 szef sztabu Dowództwa Obrony Plebiscytu na Górnym Śląsku; 1921 szef sztabu Nacz. Komendy Wojsk Powstańczych w III powstaniu śląskim, od 1927 dow. 27., następnie 22. pułku ułanów; od 1935 w stanie spoczynku; IX 1939 w obronie Warszawy; 1939–41 komendant bazy łączności z krajem w Bukareszcie, następnie w Budapeszcie; od 1942 inspektor, od 1943 szef Biura Inspekcji KG AK; X 1943 mianowany gen. brygady; 1944 komendant okręgu krak. AK, zamordowany przez Niemców; wspomnienia z 1939 Łuna od Warszawy (1974).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Wojna polsko-bolszewicka, dowództwo frontu litewsko-białoruskiego w Wilnie w 1919, sztab dowództwa przed dawnym pałacem rosyjskiego generała Rennenkampfa w Wilnie. Stoją od lewej w pierwszym rzędzie: Ignacy Boerner, Zdzisław Kowalski, Walery Sławek, Stanisław Rostworowski, Tintz, Stanisław Szeptycki, Mieczysław Norwid-Neugebauer, P. Sojkafot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia