Rapacki Adam
 
Encyklopedia PWN
1930–34 w ZNMS, 1932–37 — TUR; 1939–45 w niewoli niem.; 1945–48 w PPS (1946–48 czł. Rady Nacz. i CKW), następnie PZPR (do 1968 czł. Biura Polit. KC); od 1947 poseł na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL; min.: żeglugi (1947–50), szkolnictwa wyższego (1950–56), spraw zagr. (1956–68); X 1957 na XII Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przedstawił propozycję (nazwaną później planem Rapackiego) utworzenia strefy bezatom. w Europie Środkowej; wycofał się z życia polit. w okresie wydarzeń marcowych 1968.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia