Ranke Leopold
 
Encyklopedia PWN
Ranke Leopold von (od 1865), ur. 21 XII 1795, Wiehe (Turyngia), zm. 23 V 1886, Berlin,
historyk niemiecki;
1827–71 profesor uniwersytetu w Berlinie; gł. zadanie historiografii widział nie w osądzaniu przeszłości, lecz w badaniu faktów i ogólnych tendencji rozwojowych; wysuwał postulat badania każdej epoki z punktu widzenia niepowtarzalnej idei przewodniej; polemizując z G.W.F. Heglem, negował moralny i duchowy postęp ludzkości, afirmując go w dziedzinie materialnej; gł. prace: Historia papieży i papiestwa (t. 1–3 1834–39, wyd. pol. 1873–76), Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation (t. 1–6 1839–47) oraz monografie poświęcone Prusom, Francji i Anglii w XVI–XVII w.; rozpoczęcie 1833 przez Ranke’go pierwszego uniwersyteckiego seminarium hist. dało początek szkole hist. zw. szkołą Ranke’go.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia