Jerzy I Rakoczy
 
Encyklopedia PWN
Jerzy I Rakoczy, węg. I. Rákóczi György, ur. 8 VI 1593, zm. 11 X 1648, Sárospatak,
książę Siedmiogrodu od 1630, ojciec Jerzego II Rakoczego;
przywódca obozu protest. i stronnictwa nar. na Węgrzech; dążąc do zjednoczenia ziem węg., opanowanych przez Habsburgów i Turcję, 1643 zawarł sojusz ze Szwecją i Francją, 1644 wystąpił przeciw ces. Ferdynandowi III; 1645 pokój w Linzu przyznał mu 7 komitatów w północnych Węgrzech.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia