Radziwiłł Mikołaj
 
Encyklopedia PWN
uczestnik wojen z Moskwą (Wiedrosza 1500) i Tatarami (Kleck 1506); przeciwnik M. Glińskiego i O. Gasztołda, zwolennik zacieśnienia unii Wielkiego Księstwa Litew. z Polską (stąd przydomek Amor Poloniae); nawiązał bliskie stosunki z Habsburgami, 1515 kierował poselstwem litew. na zjeździe w Wiedniu, 1518 otrzymał od cesarza tytuł książęcy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia