Pusan
 
Encyklopedia PWN
Pusan,
m. w południowo-wschodniej części Korei Południowej, przy ujściu rz. Naktong-gang do Cieśn. Koreańskiej;
miasto wydzielone na prawach prowincji; od 1883 port otwarty dla handlu zagr.; w końcu XVI w. obiekt walk wojsk koreań. i chiń. z Japończykami; w czasie wojny koreańskiej 1950–53 gł. baza wojsk ONZ. Duży ośr. przemysłu: fabryka samochodów, stocznia remontowa, elektrownia naftowej, przemysł włók. (gł. bawełn.), maszyn., elektrotechniczny, chem. (gumowy, petrochemiczny), spoż. oraz drzewny; największy port handl. Korei Południowej (przeładunki 976 mln t,1996), obsługuje gł. wymianę handl. z Japonią; port rybacki i wielki targ rybny; metro (od 1983), węzeł drogowy i kol., międzynar. port lotn.; połączenie promowe z Shimonoseki (Japonia) i wyspą Dzedzu-do; 2 uniw. (zał. 1946, 1980), wyższe szkoły marynarki handl. i rybołówstwa; muzeum nar. (zbiory archeol., hist.). W południowej części miasta rozległy park leśny z wybrzeżem klifowym (wysokość do 150 m). W pobliżu P. elektrownia atomowa (zbud. 1977, moc 600 MW) i niewielka wodna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia