Przylądkowa Północna, Prowincja
 
Encyklopedia PWN
Przylądkowa Północna, Prowincja, ang. Northern Cape,
prow. w zachodniej części RPA, nad O. Atlantyckim; graniczy z Namibią i Botswaną;
utworzona 1994 w północno-zachodniej i środkowej części Prow. Przylądkowej; największa pod względem pow. — 361,8 tys. km2; 1,3 mln mieszk. (2019); ośrodek administracyjny — Kimberley. Większą część powierzchni zajmuje rozległy płaskowyż Karru Wysokie (wys. 1000–1500 m) opadający w kierunku północnym ku kotlinie Kalahari; na zachodzie wąska nizina nadbrzeżna; klimat zwrotnikowy, wybitnie suchy; opady niewielkie, na wybrzeżu i w środkowej części Karru Wysokiego poniżej 100 mm rocznie, na obszarach wyżej położonych do 400 mm; średnia temp. w styczniu od 15°C na wybrzeżu do 26°C na północy, w lipcu od 7°C na południu do 12°C na północy; rzeki przeważnie okresowe, gł. rzeka stała — Oranje; roślinność sucholubna, półpustynna i pustynna; na północy, w Kalahari, Park Nar. Gemsbok. Około 70% mieszk. stanowi ludność biała; wśród plemion afryk. najliczniejsze są: Tswana na północnym wschodzie, Khosa na wschodzie; na bardzo suchych terenach Kalahari grupy Buszmenów i Hotentotów; średnia gęstość zaludnienia 2 mieszk. na km2, północna część niemal bezludna. Podstawą gospodarki jest hodowla owiec (m.in. karakułowych) i górnictwo; uprawa roli (gł. zboża) możliwa jedynie na terenach sztucznie nawadnianych (zwłaszcza nad rz. Oranje); wydobycie rud miedzi (Okiep, Nababiep, Upington, Prieska), żelaza (Sishen), manganu (Postmasburg) oraz diamentów (Kimberley, nizina nadbrzeżna), azbestu (k. Kuruman w G. Azbestowych), rud cynku i ołowiu; złoża ropy naftowej i gazu ziemnego odkryto na szelfie 1988. Przemysł przetwórczy słabo rozwinięty; hutnictwo miedzi (Okiep), skórz.-obuwniczy (Kimberley), spoż., cementowy, metal.; szlifiernie diamentów w Kimberley. Sieć komunik. słabo rozwinięta, gł. szlak stanowi linia kol. z Johannesburga przez Kimberley do Kapsztadu; port rybacki — Port Nolloth.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia