Prudnik
 
Encyklopedia PWN
Prudnik,
m. powiatowe w województwie opolskim, na Płaskowyżu Głubczyckim, u podnóża G. Opawskich, nad Prudnikiem (lewy dopływ Osobłogi).
Ludność miasta: ogółem — 21 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 1 052,0 os/km2 (2019)
Powierzchnia: 20 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 17°35′E, szerokość geograficzna: 50°19′N
Prawa miejskie: nadanie praw — przed 1302 (1279?)
Oficjalne strony WWW: www.prudnik.pl
ośr. przem., usługowy i kult.; przemysł włók., drzewny; odbywają się: Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła INTER-REGION, Wystawa Twórców Lud. i Rzemiosła Artyst. (pogranicza pol.-czeskiego); węzeł kol.; Muzeum Ziemi Prudnickiej.
Historia. Prawa miejskie przed 1302 (1279?); wraz z ziemią opawską 1337 przyłączony do księstwa opol., do XVI w. własność Piastów opolskich, dzielił losy polit. Śląska; od 1742 w państwie pruskim (niem. nazwa Neustadt Oberschlesien); położony przy szlaku handl. Wrocław–Wiedeń, ośr. rzemiosła (sukiennictwo, płóciennictwo, szewstwo) i handlu; na przeł. XVIII i XIX w. rozwój przemysłu (tkactwo, obuwnictwo); od 1876 połączenie kol. z Nysą i Koźlem; w okresie międzywojennym działalność ZPwN i Pol.-Katolickiego Tow. Szkolnego; w czasie II wojny światowej 3 oddziały robocze jeńców sowieckich i 1 jeńców bryt. obozu w Łambinowicach, 4 obozy pracy przymusowej i podobóz obozu koncentracyjnego Auschwitz; 1945 miejsce egzekucji kilkuset więźniów z Auschwitz; od 1945 w Polsce, do 1975 i od 1999 siedziba powiatu.
Zabytki. Gotycka wieża zamku (XIII/XIV, XV w.); fragmenty murów miejskich m.in. got. wieża (XV w.); barok. kościoły: parafialny (1730–38, J.I. Toepper) i Bonifratrów z klasztorem (1783–87); barok.-klasycyst. ratusz (1782, 1856, przebudowa 1894–96); kamienice (XVIII i XIX w.); barok. zajazd i młyn (XVIII w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia