Prądzyński Ignacy
 
Encyklopedia PWN
Prądzyński Ignacy, ur. 20 VII 1792, Sanniki k. Śremu, zm. 4 VIII 1850, Helgoland,
generał, historyk i teoretyk wojskowości;
wybitny strateg; od 1807 w armii Księstwa Warsz., uczestnik kampanii 1809 i 1812; 1823–24 oprac. techn. projekt budowy Kanału Augustowskiego; związany z wolnomularstwem nar., był współzał. Tow. Patriot., za co 1826–29 został więziony; w powstaniu listopadowym szef sztabu armii pol. i wódz nacz. (16–17 VIII 1831); autor nowatorskich planów operacyjnych, nie wykorzystanych przez dowództwo; 10 IV 1831 odniósł zwycięstwo pod Iganiami; 1832–33 na zesłaniu w Rosji; gł. prace m.in.: O sztuce wojennej — Kurs taktyki (1822–23), Czterej ostatni wodzowie polscy przed sądem historii (1865), Pamiętniki (t. 1–4 1909).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia