Popławski Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Popławski Stanisław, pierwotnie Siergiej F. Gorochow, ur. 22 IV 1902, Wyndyczany k. Winnicy, zm. 10 VIII 1973, Moskwa,
generał sowiecki i polski;
od 1920 w Armii Czerwonej, m.in. 1943–44 dow. XLV korpusu piechoty; od 1930 czł. WKP(b); od 1944 w WP, dowódca: 2. armii (1944), 1. armii (1944–45), wojsk lądowych WP (1947–50); 1949–56 wicemin. obrony nar.; 1949–56 czł. KC PZPR; 1947–56 poseł na Sejm Ustawodawczy i Sejm PRL; VI 1956 dow. oddziałów WP i KBW pacyfikujących poznański bunt robotniczy; 1956 wyjechał do ZSRR.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia