Poissona współczynnik
 
Encyklopedia PWN
Poissona współczynnik, liczba Poissona,
stosunek względnego odkształcenia prostopadłego do kierunku rozciągania (lub ściskania) do względnego odkształcenia w kierunku działania siły obciążającej, oznaczany symbolem ν;
wartość współczynnika Poissona dla różnych materiałów zawiera się między 0 a 0,5 (im wartość współczynnika Poissona jest bliższa 0,5, tym mniejsza jest zmiana objętości ciała przy odkształceniu); dla większości metali współczynnik Poissona wynosi ok. 0,3, dla kauczuku 0,47.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia