Piwocki Ksawery
 
Encyklopedia PWN
Piwocki Ksawery, ur. 19 XI 1901, Lwów, zm. 14 XII 1974, Warszawa,
historyk sztuki;
1930–35 konserwator zabytków woj. lubel., poleskiego i wołyńskiego, 1935–38 — woj. wil. i nowogródzkiego; 1938–41 dyr. lwow. Muzeum Przem. Artyst.; 1945 dyr. Państw. Inst. Sztuki, od 1946 profesor ASP, 1956–68 dyr. Państw. Muzeum Etnogr. w Warszawie; zajmował się sztuką lud. i nieprofesjonalną, a także metodologią; gł. prace: Drzeworyt ludowy w Polsce (1934), O historycznej genezie polskiej sztuki ludowej (1953), Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904–1964 (1965), Pierwsza nowoczesna teoria sztuki. Poglądy Aloisa Riegla (1970), Sztuka żywa (1970), Dziwny świat współczesnych prymitywów (1975).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia