Piasecki Bolesław Bogdan
 
Encyklopedia PWN
Piasecki Bolesław Bogdan, pseud. Leon Całka, Sablewski, ur. 18 II 1915, Łódź, zm. 1 I 1979, Warszawa,
działacz polityczny, publicysta.
Od 1931 w Obozie Wielkiej Polski; 1934 w ONR, następnie w Ruchu Narodowo-Radykalnym „Falanga”; od 1940 w konspiracji, współzał. Konfederacji Narodu (od 1941 Komendant Gł.) i jej kolejnych organizacji zbrojnych: Konfederacji Zbrojnej, Uderzeniowych Batalionów Kadrowych (UBK); 1943–44 dow. batalionu UBK (podporządkowanego AK) m.in. w walkach o Wilno; 1944 aresztowany przez NKWD; 1945, po zwolnieniu i porozumieniu z kierownictwem PPR, zał. tyg. „Dziś i jutro”; organizator, przywódca i gł. ideolog środowiska działaczy katol. współpracujących z PZPR (od 1952 przewodniczący Stow. „Pax”); 1971–79 czł. Rady Państwa; 1965–79 poseł na Sejm PRL; Zagadnienia istotne (1954).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia