Pasierb Janusz Stanisław
 
Encyklopedia PWN
Pasierb Janusz Stanisław, ur. 7 I 1929, Lubawa, zm. 15 XII 1993, Warszawa,
historyk sztuki i krytyk artyst., poeta, eseista, ksiądz;
wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie; od 1982 profesor ATK; czł. Eur. Akad. Nauk i Sztuk (ASAE), TNW, ICOMOS; zajmował się historią sztuki nowoż., ikonografią i teorią kultury; gł. prace: Ochrona zabytków sztuki kościelnej (1968), Człowiek i jego świat w sztuce religijnej renesansu (1969), Malarz gdański Herman Han (1974), Pionowy wymiar kultury (1983); liryka filoz.-refleksyjna nastawiona gł. na sferę przeżyć estetycznych i rel. (zbiory Kategoria przestrzeni 1978, Zdejmowanie pieczęci 1982, Czarna skrzynka 1985, Koziorożec 1988, Doświadczanie ziemi 1989 — poet. zapis pielgrzymki do Ziemi Świętej; Wiersze wybrane 1988), szkice rel.-lit. (Skrzyżowanie dróg 1989).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia