Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 
Encyklopedia PWN
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II,
wyższa uczelnia kościelna, z siedzibą w Krakowie, wywodząca się z Wydziału Teologicznego UJ;
1954 uchwałą Rady Ministrów wydział został usunięty z uniwersytetu, jednak faktycznie i kanonicznie istniał nadal; 1959 Stolica Apostolska wydała dekret, potwierdzający istnienie wydziału pod kierownictwem władz kościelnych; 1974–81 pod nazwą Papieski Wydział Teologiczny; 1981 Jan Paweł II ustanowił Papieską Akademię Teologiczną, 2009 zmieniono nazwę na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II; składa się z 5 wydziałów teologicznego, filozoficznego, historii i dziedzictwa kulturowego, nauk społecznych, prawa kanonicznego; przy uczelni działają Międzywydziałowy Instytut Bioetyki oraz Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia