Ostwalda metoda
 
Encyklopedia PWN
Ostwalda metoda,
katalityczny proces utleniania amoniaku do tlenku azotu — produktu pośredniego w produkcji kwasu azotowego(V).
proces prowadzi się w temperaturze ok. 800–900°C w obecności platyny jako katalizatora (siatka ze stopu platyny z dodatkiem rodu); oprac. 1902 przez W.F. Ostwalda (kontaktem była blacha platynowa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia