Ostróg
 
Encyklopedia PWN
Ostróg, Ostroh,
m. na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, nad Horyniem, przy ujściu Wilii (dorzecze Prypeci).
— 15,6 tys. mieszk. (2009);Stary gród ruski, wzmiankowany 1100; od 2. poł. XII w. w księstwie wołyńskim; w XIV w. obiekt walk pol.-litew.; 1386 włączony do Wielkiego Księstwa Litew.; własność m.in. Ostrogskich, Zasławskich, Wiśniowieckich, Sanguszków, Jabłonowskich; prawa miejskie 1528; na przeł. XVI i XVII w. ośr. kult.; od XV w. liczne skupisko Żydów, jedna z 4 gmin żydowskich Wołynia posiadająca przedstawicieli w Sejmie Żydów Korony; 1609–1753 ośr. ordynacji; 1648 spalony przez Kozaków; od 1793 w zaborze ros., siedziba powiatu; 1920–39 w granicach Polski; IX 1939–41 pod okupacją sowiecką; wiele rodzin pol. i żydowskich (1939 ok. 10,5 tys. Żydów — ok. 61%) wywiezionych na Syberię; 1941–44 pod okupacją niem. (1941–42 rozstrzelano ok. 8,5 tys. Żydów); 1945–91 w Ukr. SRR. Przemysł. spoż., materiałów budowlanych, fabryka mebli; muzeum krajoznawcze; zamek książąt Ostrogskich z cerkwią (XV, XVI w.); kościół Dominikanów (XV, XVII, XVIII w.); fragment murów miejskich z Basztą Tatarską i Bramą Łucką (XV, XVI w.); kościół Jezuitów (XVII w., fundacji A. Chodkiewiczowej) — nie zachowany; dwór Jabłonowskich (XVIII w.) — nie zachowany.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia