Orzeł
 
Encyklopedia PWN
Orzeł, Oriọł,
m. w Rosji, na Wyż. Środkoworosyjskiej, nad górną Oką i jej dopływem Orlikiem; stolica obwodu orłowskiego.
Założony 1566 jako twierdza na południowej granicy Rosji; do XVII w. najeżdżany przez Tatarów krymskich; od 1719 stol. prowincji, a od 1778 guberni orłowskiej; w XVIII i XIX w. miasto szlachecko-kupieckie, ośr. handlu zbożem; od 1908 siedziba centrali katorżniczej (przez którą przeszło wielu rewolucjonistów — także Polaków); 1919 w posiadaniu wojsk A. Denikina; rejon łagrów, od 1937 stol. obwodu; 1941–43 pod okupacją niem., rejon ciężkich walk w czasie ofensywy Armii Czerwonej na Froncie Kurskim. Hutnictwo (walcownie stali); przemysł maszyn. (maszyny roln., włók., dla przemysłu spoż.), materiałów budowlanych, chem., spoż., produkcja zegarków; węzeł kol.; szkoły wyższe; 3 teatry; muzea, m.in. I. Turgieniewa; budowle z XVIII i XIX w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia