Orkady
 
Encyklopedia PWN
Orkady, Orkney Islands Wymowa,
grupa ponad 70 wysp bryt. u północnego wybrzeża Szkocji, na Oceanie Atlantyckim;
tworzy region O. (Orkney Island Area). Pow. 975 km2, ok. 20 tys. mieszk.; ośrodek administracyjny Kirkwall; na wyspie Mainland (Pomona) mieszka ok. 70% ogółu ludności; inne większe wyspy: Hoy, Rousay, South Ronaldsay, Westray; powierzchnia gł. pagórkowata; region roln.; hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu, uprawa owsa, ziemniaków, warzyw; rybołówstwo; przemysł spoż.; obsługa wydobycia ropy naftowej ze złóż w szelfie M. Północnego.
Historia. Obecność ludzi od epoki kamienia, zachowane pozostałości budowli neolitycznych (Skara Brae); w I tysiącl. n.e. zamieszkane przez Piktów; w IX w. podbite i skolonizowane przez Normanów norweskich; hrabstwo pod władzą jarla, podległe królom Norwegii; siedziba biskupa; 1468 zastawione królowi szkoc. i 1472 włączone do Szkocji; do ok. 1700 przetrwał w użyciu dialekt języka norweskiego; w okresie I i II wojny światowej w zat. Scapa Flow wielka baza bryt. marynarki wojennej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia