Onyszkiewicz Janusz
 
Encyklopedia PWN
Onyszkiewicz Janusz, ur. 18 XII 1937, Lwów,
polityk, z zawodu matematyk;
od 1981 rzecznik Krajowej Komisji Porozumiewawczej, następnie I Zjazdu Delegatów, czł. prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; 1981–82 internowany, 1983 i 1987 więziony; od 1987 rzecznik Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”; 1988–90 czł. Kom. Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” L. Wałęsie; 1989–2001 poseł na sejm; 1990–91 wicemin., 1992–93 i 1997–2000 min. obrony nar.; działacz Unii Wolności; 2004–09 deputowany i (2004–07) wiceprzewodniczący Parlamentu Eur.; 2006–09 przewodniczący Partii Demokr. — demokraci.pl; także alpinista, grotołaz, m.in. pierwsze zejście na dno Wielkiej Śnieżnej Jaskini w Tatrach, pierwsze wejście na Gaszerbrum III.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia