„Oficyna Poetów”
 
Encyklopedia PWN
„Oficyna Poetów”,
emigr. kwartalnik lit.-artystycznywyd. 1966–80 przez Oficynę Poetów i Malarzy,
ilustrowany reprodukcjami dzieł sztuki traktowanymi równorzędnie z poezją; prezentował teksty lit. (gł. poezję) twórców krajowych i emigr., przekłady, eseistykę oraz krytykę lit. i artyst.; bogata szata graficzna (reprodukcje, wkładki plast., grafika — np. S. Gliwy, F. Topolskiego); współpraca m.in. z poetami grupy „Kontynenty”; redaktorzy: K. i Cz. Bednarczykowie; 1970–80 wydano 8 numerów dodatku „Polish Poetry Suplement”, zawierającego przekłady poezji pol. na język angielski.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia