Nossol Alfons
 
Encyklopedia PWN
Nossol Alfons, ur. 8 VIII 1932, Brożec,
arcybiskup, teolog i ekumenista.
1977–2009 biskup opolski (od 1999 arcybiskup ad personam); od 1981 profesor KUL; 1978–97 — Papieskiego Fakultetu Teol. we Wrocławiu; od 1993 czł. Eur. Akad. Nauk i Sztuki w Salzburgu (Austria); od 1994 wielki kanclerz Wydziału Teol. Uniw. Opolskiego; od 1984 czł. Rady Gł. Episkopatu Polski oraz Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan; od 1980 czł. Międzynar. Komisji ds. Dialogu z Kościołem Prawosł. i od 1984 Międzynar. Komisji ds. Dialogu z Kościołem luterańskim — przyczynił się do przyjęcia przez Kościoły rzymskokatol. i luterański deklaracji o usprawiedliwieniu; 1984–96 przewodniczący Rady Nauk. Episkopatu Polski; przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu oraz współprzewodniczący Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Pol. Rady Ekumenicznej; Chrystologia Karla Bartha (1979), Ekumenizm jako imperatyw chrześcijańskiego sumienia (2000).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia