Niemierko Bolesław
 
Encyklopedia PWN
Niemierko Bolesław, ur. 17 VII 1935, Poznań,
pedagog;
od 1988 profesor Wyższej Szkoły Pedag. w Bydgoszczy, następnie Uniw. Gdański; od 1968 kieruje Krajowym Ośr. Międzynar. Tow. Badania Osiągnięć Szkolnych (IEA); specjalizuje się w dydaktyce ogólnej, problematyce pomiaru dydaktycznego i metodologii badań pedag.; Cele i wyniki kształcenia (1988), Pomiar sprawdzający w dydaktyce (1990), Między oceną szkolną a dydaktyczną (1991).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia