Niemiecka, Nizina
 
Encyklopedia PWN
Niemiecka, Nizina, Nizina Północnoniemiecka, Norddeutsches Tiefland, Norddeutsche Tiefebene,
część Niz. Zachodnioeuropejskiej, w Niemczech, pomiędzy dolinami Odry i Nysy Łużyckiej na wschodzie a doliną Ems na zachodzie, morzami: Północnym i Bałtyckim na północy a Średniogórzem Niem. i Masywem Czeskim na południu;
wys. maks. 179 m (Helpter Berge na Pojezierzu Meklemburskim); zbud. z piasków, glin i iłów pochodzenia lodowcowego, lodowcowo-rzecznego i rzecznego; wyróżnia się 3 strefy krajobrazowe: staroglacjalną (na południowym zachodzie) z zatartą rzeźbą lodowcową i szerokimi dolinami, młodoglacjalną (Pojezierze Meklemburskie) i nadmor.; gł. rz.: dolne biegi Łaby, Wezery i Ems (uchodzą do M. Północnego), połączone Kanałem Śródlądowym; klimat umiarkowany ciepły, mor.; średnia roczna temp. 8–9°C, roczne opady 500–750 mm; na terenach gliniasto-piaszczystych rosną lasy mieszane z bukiem, na piaszczystych — bory sosnowe. Uprawa żyta, ziemniaków, u podnóża gór pszenicy i buraków cukrowych, wokół wielkich miast warzyw i owoców, tytoniu, roślin strączkowych; w dolinach rzek hodowla bydła; wydobycie soli potasowych, ropy naftowej i gazu ziemnego; gł. m.: Hamburg, Berlin.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia