neuropatologia
 
Encyklopedia PWN
neuropatologia
[gr. neúron ‘nerw’, páthos ‘cierpienie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
dział anatomii patologicznej (patomorfologii) zajmujący się zmianami tkankowymi w chorobach układu nerwowego;
, np. badaniem struktury, czynności enzymatycznej i metabolicznej neuronów i komórek tkanki glejowej oraz współzależności między budową a czynnościami neuronów; szerokimi działami neuropatologii są neuropatologia porównawcza (ludzi i zwierząt) oraz neuropatologia doświadczalna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia