Myszkowski Zygmunt
 
Encyklopedia PWN
zwolennik Zygmunta III Wazy: gł. przywódca stronnictwa król. od 1604, rzecznik wzmocnienia władzy król. i reform w duchu absolutystycznym; zwolennik wojny z Rosją i panowania Wazów w Moskwie; podczas pobytu we Włoszech przyjęty do herbu i rodziny Gonzagów (ok. 1597) oraz obdarzony tytułem margrabiego; od 1601 pierwszy ordynat pińczowski, mecenas i propagator w Polsce sztuki wł., rozbudował swą rezydencję w Pińczowie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia