Montchrestien Antoine
 
Encyklopedia PWN
Montchrestien
[mąkretję̣]
Antoine de, ur. ok. 1575, Falaise, zm. 7 X 1621, Tourailles k. Domfront,
francuski ekonomista i pisarz;
zwolennik merkantylizmu, twórca pojęcia „ekonomia polityczna”, rozumianego jako nauka zajmująca się gospodarką w makroskali (Traité de l`économie politique 1615); w Traité... (dedykowanym królowi i królowej matce) za główne zadanie państwa uznał rozwój gospodarki narodowej; uważał, że o zasobności państwa decyduje rozwój przemysłu; postulował m.in. rozwijanie manufaktur (sam założył małą hutę żelaza) oraz ograniczenie importu i dążenie do samowystarczalności gospodarczej; ważne źródło bogactwa upatrywał w pracy, stąd indywidualne korzyści z niej płynące traktował jako niezbędne do rozwoju działalności gospodarczej; państwo, realizując swą wewnętrzną politykę gospodarczą, powinno przez reglamentację zawodów określać kierunek działalności gospodarczej, a w sferze zagranicznej polityki gospodarczej stosować protekcjonizm i chronić własny przemysł; autor kilku tragedii, charakteryzujących się liryzmem i retoryką oraz nikłą jeszcze akcją dramatyczną; za najlepszy utwór Montchrestiena jest uważana sztuka o Marii Stuart L’ Écossaise, zamieszczona w wydaniu zbiorowym 1601; tworzył także poezje.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia