Minkiewicz Witold
 
Encyklopedia PWN
Minkiewicz Witold, ur. 29 VI 1880, Irkuck, zm. 27 I 1961, Gdańsk,
architekt;
od 1920 profesor politechniki we Lwowie, po 1945 Politechniki Gdańskiej; od 1952 członek PAN; po 1918 tworzył budowle o surowej i monumentalnej, klasycyzującej formie: Laboratorium Maszynowe Politechniki Lwow. (1923–27), Dom Zdrojowy w Krynicy (1926–39), domy mieszkalne we Lwowie, poczta w Borysławiu (1936), gmach sądów w Przemyślu (1938); kierował odbudową wnętrz gł. gmachu Politechniki Gdańskiej (1953).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia