Majewski Erazm
 
Encyklopedia PWN
Majewski Erazm, ur. 2 VI 1858, Lublin, zm. 14 XI 1922, Warszawa,
brat Stanisława Jana, myśliciel społ., przemysłowiec, z wykształcenia przyrodnik;
od 1908 czł. TNW, od 1909 Międzynar. Inst. Socjol. w Paryżu; jako jeden z pierwszych zajął się krzemieniarstwem, badaniem stanowisk wydmowych; 1892 stworzył zaczątek Muzeum Prehist.; jego zbiory archeol., które przekazał 1921 TNW, stały się podstawą Muzeum Archeol. w Warszawie; zał. i finansował rocznik „Światowit” (1899–1913); 1899–1905 wydawca „Wisły”; 1919 otrzymał katedrę archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, lecz ze względu na zły stan zdrowia nie rozpoczął wykładów; był zwolennikiem darwinizmu społecznego i liberalizmu gosp.; napisał m.in. monografię Nauka o cywilizacji (t. 1–4 1908–23) oraz 2 powieści fantastycznoprzyr. dla młodzieży: Doktór Muchołapski (1890) oraz Profesor Przedpotopowicz (1896), obydwie wznowione 1957.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia