łużyckie języki
 
Encyklopedia PWN
łużyckie języki,
dwa silnie zróżnicowane języki z grupy zachodniosłow., używane przez Łużyczan;
górnołużycki, bliższy czeskiemu, z ośr. w Budziszynie, i dolnołużycki, bliższy pol., w okolicach Chociebuża w Niemczech; piśmiennictwo od XVI w. w alfabecie łacińskim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia